سولفورزدایی فراورده های نفتی

ترکیبات سولفور موجود در فراورده های نفتی شامل مرکاپتان ها، H2S، بنزوتایوفن ها و آروماتیک های چند حلقه ای می شوند که گازهای حاصل از سوختن آنها موجب الودگی محیط زیست می شود. حضور این ترکیبات در فراورده های نفتی موجب بوی نامطلوب شده و در استاندارد های Euro و EPA حد مشخصی برای حضور آنها وجود دارد. برای مثال در سوخت یورو4 تنها ppm50  ترکیبات سولفور مجاز است. متد های مختلفی برای سولفورزدایی یا اصطلاحاً شیرین سازی فراورده های نفتی وجود دارد که بعضاً تجهیزات بسیار گران قیمت همانند سیستم HydroDesulfurization دارند و یا سولفورزدایی با اسید سولفوریک که صدمات جبران ناپذیر محیط زیستی وارد کرده و کار و مخاطرات ایمنی زیادی نیز ایجاد میکند.

شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان با همکاری شرکت پترو پالایش نفت آپادانا و پس از سالها تحقیقات به تکنولوژی دوستدار محیط زیست، مقرون به صرفه و تکرار پذیر در این زمینه دست یافته است و آماده عقد انواع قرارداد تأمین مواد و تجهیزات،انتقال فناوری و اجرا می باشد.