سولفورزدایی فراورده های نفتی

شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان با همکاری شرکت پترو پالایش نفت آپادانا قادر به ارائه خدمات سولفورزدایی فرآورده های نفتی بصورت قرارداد پیمانی، قرارداد تأمین تجهیزات، قرارداد تأمین مواد، اجرا و آموزش می باشد. مواد استفاده شده در پروسه سولفورزدایی مزیت محیط زیستی و عملکردی بسیار بالایی در مقایسه با پروسه های سنتی همانند Acid wash دارد.
برخی مزایای این پروسه:

  1. مواد استفاده شده غیر سمی و غیر خورنده و بدون عارضه محیط زیستی و بر پایه آب
  2. سرعت ته نشینی بسیار سریع و بدون خاصیت چسبندگی به جداره ها و تسهیل در جداسازی فاز مایع
  3. عدم کاهش عدد اکتان نفتا و میعانات گازی
  4. کاهش شدید بو در مدت زمان بسیار کوتاه
  5. بدون نیاز به تجهیزات گران قیمت
  6. بدون نیاز به تجهیزات خنثی سازی و دامپینگ
  7. بدون نیاز به حرارت و فشار محیطی بالا