تبخیر لایه نازک

تبخیر لایه نازک پروسه تبخیر مواد فرار یا دیر فرار در یک لایه پخش شده نازک متلاطم توسط تیغه های گردان است. در این پروسه مواد در زمان ورود به لوله اصلی دستگاه توسط یک حلقه بصورت محیطی و یکنواخت پخش می شود. سپس تیغه هایی که توسط یک موتور گردان دیواره ی دستگاه را می سایند لایه مواد پخش شده را با خود برداشته و حین ایجاد مقدار زیادی تلاطم به دور لوله چرخش می دهد. با پایین آمدن مواد در طول لوله غلظت مواد نافرار بیشتر شده و مواد بخار شده از بالای تجهیز خارج می شوند.

تبخیر لایه نازک در بسیاری از فرایند های تبخیر که مواد دارای ویسکوزیته بالا، ناخالصی های زیاد یا حساسیت دمایی دارند به روش های دیگر تبخیر ارجحیت دارد. از تبخیر لایه نازک می توان در پروسه تقطیر، تغلیظ، گاز زدایی، بو زدایی و واکنش-تقطیر استفاده نمود.

شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان از معدود شرکتهای دانش بنیان ایرانی با دانش و تجهیزات کافی برای ساخت سیستم های تقطیر و تبخیر لایه نازک است و خود در سایت بازیافت شرکت از این تکنولوژی برای بازیافت ضایعات حلال های آلی با ویسکوزیته بالا، روغن های ضایعاتی و انواع منومر استفاده می کند.