تقطیر جزء به جزء

برای جداسازی اجزاء فرار از یکدیگر و یا جداسازی آب از حلال های آلی نیاز به برج تقطیر جزء به جزء در سیستم بازیافت می باشد.

مبنی جداسازی حلال ها از یکدیگر بر اساس تفاوت در فراریت آنهاست. محدودیت این تکنولوژی مصرف بالای انرژی و تشکیل آزئوتروپ بسیاری از حلال ها با یکدیگر و با آب است که جداسازی آنها بر اساس فراریت را غیر ممکن می سازد.

تقطیر جز به جزء متداول ترین متد جداسازی حلال های آلی از یکدیگر است. در این روش مخلوط حلال های آلی توسط یک تبخیر کننده به جوش آمده و تبخیر می شود، بخار حاصله به عنوان خوراک وارد برج تقطیرکه از پکینگ های سرامیکی، شیشه ای یا استیل پر شده است می شود و در طول برج با توجه به تفاوت فراریت این مواد از یکدیگر جدا می شوند تا مواد سبک تر و فرار تر از سر برج و مواد سنگین تر از انتهای برج خارج شوند.

در سیستم های تقطیر برای افزایش جداسازی می بایست مقداری از محصول سرد از سر به برج ریخته شود تا مواد سنگین تر را کندانس نموده و به پایین برج منتقل کند، نسبت ریفلاکس، جداسازی و تعداد سینی های برج قابل محاسبه است. سیستم های تقطیر بطور معمول به دو دسته پیوست و بچ تقسیم می شوند. در سیستم های پیوسته خوراک بصورت مداوم به برج وارد شده و محصول بصورت مداوم خارج  می شود. در سیستم های بچ خوراک بصورت یک جا به بویلر شارژ شده و خوراک بصورت مداوم به بویلر و نه به برج شارژ می شود؛ بدین صورت ترکیب درصد مواد داخل بویلر مداوم تغییر می کند لذا برای ثابت نگاه داشتن میزان جداسازی میزان ریفلاکس باید افزایش یابد. در سیستم های ریکاوری حلال معمولا محاسبات برای یک مخلوط حلال با تعداد سینی زیاد انجام شده تا برای جداسازی هایی که تعداد سینی کمتر لازم است مشکلی بوجود نیاید.

شرکت صنایع شیمیایی سبز پارسیان با بهره وری از پرسنل مجرب طراحی فرایند و شبیه سازی و کارگاه ساخت و تولید پیشرفته قادر به ساخت انواع برج های تقطیر پیوسته و بچ برای کاربردهای صنعتی خاص یا متنوع می باشد.